ShiKon Budo Kai ČR – Aikido Litoměřice

pageglare001_cr

Rosti blog :-)

Přístup ke cvičení

Dovoluji si zde přidat jeden příspěvek bez svolení autora, rád bych se ho zeptal, ale není to možné. Doufám jen, že vám to nevadí. Moc jich zde na téma bojových umění již nedávám jak jste si všimli, tak tenhle je jeden z mála. Děkuji

Přístup ke cvičení
1. Když narazíš na nějakou pochybnost při svém výcviku, uvědom si jí a pracuj na ní. Poté, co nalezneš řešení, přijde hluboké porozumění. I když postrádáš znalosti a jsi nemotorný, budoucnost je otevřená dokořán.
2. Když se učíš, aniž bys věci sám zkoumal, kdo tě bude skutečně dál učit?
3. Ten, kdo je příliš skeptický, bude žít v nejistotě a nikdy nepřekoná rámec své stupidity. Pochybnosti jsou nemocí cesty. Je třeba rozjímat nad tímto starobylým rčením: "Malé porozumění se rodí z malé nejistoty a velké porozumění se rodí z velké nejistoty."
4. Ten, kdo je nešikovný, i ten, kdo je bystrý, najdou svou cestu díky opravdovosti a nahromadění úsilí.

Dovoluji si zde odcitovat jednu báseň:

Mořský vítr, silné vlny na pláži,
měsíc je jeden, jeho odrazů se objevuje mnoho
a prudce zmítaných.

citováno z Gorin-no-šo (vše)

Principy jsou univerzální, je jedno jaké děláte BU, aplikovat se dají všude. Tedy i přístupy….. 🙂

7. ctností BUDO

Sedm ctností budó, které nám připomíná pohled na HAKAMU a její záhyby, které je vyjadřují.

Džin – dobrota, vlídnost ,lidskost, laskavost, vřelost
Gi – eticky resp. společensky správné chování, spravedlnost ,povinnost, celistvost
Rei – etiketa, úcta, zdvořilost
Júki (Či) – vědomosti, odvaha, statečnost
Makato (Šin) – upřímnost, důvěryhodnost, pokora, čisté srdce
Čúgi (Ču) – věrnost, přesnost, korektnost
Maijo (Ko) – oddanost rodičům, důvěra, vážnost, čest

Aikido se zrodilo z ducha japonského bušidó a my se musíme v našem cvičení snažit, abychom těchto sedm tradičních ctností kultivovali.
Jsem smutný, když vidím co se dnes kolem mě děje, a jak se někteří lidé mění. Oto víc mě mrzí, když to jsou "kamarádi", přátelé. Když dovolíme, aby se důležitost těchto ryzích vlastností z nás vytratila, možná začneme dovolovat, aby upadly v zapomnění i věci nezbytné pro ducha aikido. Potom se stane to, že vše co vidíte dnes ve společnosti špatného, se stane a bude považováno za dobré a správné 🙁