ShiKon Budo Kai ČR – Aikido Litoměřice

pageglare001_cr

Rosti blog :-)

Paměti Mistra

Aiki není způsob jak bojovat nebo porazit nepřítele. Je to způsob, jak uvést svět v soulad a vytvořit ze všech lidských bytostí jednu rodinu.

Tajemství aikido spočívá v souladu s pohyby vesmíru a v našem sjednocení se s vesmírem samým. Ten, kdo již poznal tajemství aikido má vesmír v sobě a může říct „Já jsem vesmír“. Nikdy nebudu poražen, ať je útok jakkoli rychlý. Není to proto, že má technika je rychlejší než protivníkova. Není to otázka rychlosti. Boj skončil dřív než začal. Aikido ničemu neodporuje. proto jej nelze porazit. V lásce nejsou konflikty. V lásce nejsou ani nepřátelé. Mysl plná konfliktů a existence nepřátel není v souladu s vůlí boží. Vítězství znamená porazit vlastní touhu po sporu. Znamená dosáhnout svého poslání. Není to pouze teorie. Budete-li toto cvičit, potom přijmete obrovskou sílu jednoty s přírodou.

Nedívete se do protivníkových očí, nebo příliš upoutají vaši mysl.

Nedívejte se na jeho meč, nebo vás s ním usmrtí.

Nedívejte se na něho, nebo naruší vaše soustředění.

Pravé budo je rozvoj přitažlivosti, se kterou na sebe upoutáte pozornost celého protivníka. Všechno, co musíte udělat, je mít to na paměti a podle toho jednat. Tohle platí, i když stojím k protivníkovi zády. Když zaútočí, a zasáhne, zraní sám sebe vlastním zaujetím zasáhnout. Já a vesmír jsme jedno. Když se postavím, přitáhnu ho k sobě. Před Ueshibou a aikido není čas ani prostor, jen vesmír takový jaký je. Pro Ueshibu a aikido nejsou nepřátelé. Mýlíš se, jestliže si myslíš, že opravdové budo znamená bojovat s protivníky a nepřáteli, být silný a porazit je. Pro opravdové budo nejsou ani protivníci ani nepřátelé. Skutečné budo znamená být s vesmírem, což znamená sjednotit se s jeho středem.

Aikido potřebuje člověka s myslí otevřenou pomáhat všem lidským bytostem a ne toho, kdo touží po síle a kdo cvičí pouze, aby mohl porazit protivníky.

Zůstávám klidný, jakkoliv a kdykoliv jsem napaden.

Neoddávám se životu ani smrti.

Nechávám všechno, jak je, Bohu.

Straňte se upjatosti k životu nebo smrti a udržujte mysl, která přenechá všechno jemu, nejenom, když jste napadeni, ale ve vašem každodenním životě.

Pravé budo je výsledkem působení lásky. Je věnováním života všem živým bytostem a ne zabíjením nebo zápasem s ostatními.

Láska je ochranným božstvem všeho.

Bez ní nemůže nic existovat.

Aikido je uskutečněním lásky.

Nevybírám si partnery z řad lidí. Z koho tedy? Z Boha. Tento svět není v pořádku, protože si lidé dělají partnery jeden z druhého a dělají a říkají hlouposti. Dobré a špatné bytosti jsou na světě všechny společně v jedné rodině. Aikido se zdržuje jakýchkoliv sympatií. Neříká že věci jsou dobré nebo špatné. Udržuje všechny bytosti v neustálém růstu a rozvoji a slouží k dotvoření vesmíru.
V aikido ovládáme protivníkovu mysl dřív, než mu budeme čelit. To je způsob, jak ho stáhneme do nás samotných. Duch aikido má milující útok a mírové usmíření. V tomto úsilí přivedeme protivníka a sjednotíme ho s vůlí a silou lásky. Prostřednictvím lásky jsme schopni očistit ostatní.
Pochopte aikido nejdřív jako budo a potom jako službu k vytváření celůosvětové rodiny. Aikido není pro jedinou zemi nebo pro někoho konkrétně. Jediný účel je provést Boží dílo.
Opravdové budo je milující ochrana všech bytostí duchem usmíření. Smír znamená dovolit dakončení svého poslání každé bytosti.
„Cesta“ znamená být za jedno s Boží vůlí a její praxe. Jestliže se od ní jen nepatrně vzdálíme, už není více „cestou“.

Můžeme říct, že aikido je způsob jak odstranit zlo upřímností našeho dechu místo mečem. Je to způsob, jak změnit svět zlých myšlenek ve svět ducha. To je poslání aikido.

Mysl zla podlehne poražena a Duch vítězně povstane. Potom v tomto světě aikido ponese ovoce.

Bez budo se národy obrátí v trosky, protože budo je život milující ochrany a je zdrojem činnosti vědy.

Ti kdož hledají skrze studium aikido by měli otevřít svou mysl, naslouchat upřímnosti Boží prostřednictvím aikido a to také cvičit. Měli byste porozumět ohromnému očištění skrze aiki. To byste měli cvičit, zdokonalovat a ochotně rozvíjet bez zábran vašeho ducha.

Chci, aby ohleduplní lidé naslouchali hlasu aikido. Není to proto, abyste opravovali ostatní. Je to proto, abyste napravili vaší vlastní mysl. To je aikido. To je poslání aikido a mělo by být i vašim posláním.

Přístup ke cvičení

Dovoluji si zde přidat jeden příspěvek bez svolení autora, rád bych se ho zeptal, ale není to možné. Doufám jen, že vám to nevadí. Moc jich zde na téma bojových umění již nedávám jak jste si všimli, tak tenhle je jeden z mála. Děkuji

Přístup ke cvičení
1. Když narazíš na nějakou pochybnost při svém výcviku, uvědom si jí a pracuj na ní. Poté, co nalezneš řešení, přijde hluboké porozumění. I když postrádáš znalosti a jsi nemotorný, budoucnost je otevřená dokořán.
2. Když se učíš, aniž bys věci sám zkoumal, kdo tě bude skutečně dál učit?
3. Ten, kdo je příliš skeptický, bude žít v nejistotě a nikdy nepřekoná rámec své stupidity. Pochybnosti jsou nemocí cesty. Je třeba rozjímat nad tímto starobylým rčením: "Malé porozumění se rodí z malé nejistoty a velké porozumění se rodí z velké nejistoty."
4. Ten, kdo je nešikovný, i ten, kdo je bystrý, najdou svou cestu díky opravdovosti a nahromadění úsilí.

Dovoluji si zde odcitovat jednu báseň:

Mořský vítr, silné vlny na pláži,
měsíc je jeden, jeho odrazů se objevuje mnoho
a prudce zmítaných.

citováno z Gorin-no-šo (vše)

Principy jsou univerzální, je jedno jaké děláte BU, aplikovat se dají všude. Tedy i přístupy….. 🙂

7. ctností BUDO

Sedm ctností budó, které nám připomíná pohled na HAKAMU a její záhyby, které je vyjadřují.

Džin – dobrota, vlídnost ,lidskost, laskavost, vřelost
Gi – eticky resp. společensky správné chování, spravedlnost ,povinnost, celistvost
Rei – etiketa, úcta, zdvořilost
Júki (Či) – vědomosti, odvaha, statečnost
Makato (Šin) – upřímnost, důvěryhodnost, pokora, čisté srdce
Čúgi (Ču) – věrnost, přesnost, korektnost
Maijo (Ko) – oddanost rodičům, důvěra, vážnost, čest

Aikido se zrodilo z ducha japonského bušidó a my se musíme v našem cvičení snažit, abychom těchto sedm tradičních ctností kultivovali.
Jsem smutný, když vidím co se dnes kolem mě děje, a jak se někteří lidé mění. Oto víc mě mrzí, když to jsou "kamarádi", přátelé. Když dovolíme, aby se důležitost těchto ryzích vlastností z nás vytratila, možná začneme dovolovat, aby upadly v zapomnění i věci nezbytné pro ducha aikido. Potom se stane to, že vše co vidíte dnes ve společnosti špatného, se stane a bude považováno za dobré a správné 🙁