ShiKon Budo Kai ČR – Aikido Litoměřice

pageglare001_cr

Aktuálně

!!DO ODVOLÁNÍ JSOU ZRUŠENY VŠECHNY TRÉNINKY!!

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, KAMARÁDI,

VZHLEDEM K SITUACI V ČR A V SOUVLADU S USNESENÍM VLÁDY, JSOU DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY VŠECHNY TRÉNINKY AIKIDA V ISSHINKAN  Z.S.

Doufám, že situaci nepodceňujete, chováte se zodpovědně. Přeji Vám všem plné zdraví a mnoho sil do dalších dnů.

OSU!! Rosu

Vláda uvalila Česko do karantény. Podle usnesení karanténa v Česku platí od pondělí 16. 3. do 24. 3. 6:00. Zákaz volného pohybu se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení.

Vyhlášení nouzového stavu

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

 

ZRUŠENÉ DĚTSKÉ TRÉNINKY DO ODVOLÁNÍ!!!

Vzhledm k situaci v ČR a MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ VLÁDY ZE DNE 10. 3. 2020 jsou z preventivních důvodu zrušeny v šechny tréninky v Kalich aréně do odvolání.

Sledujte naše stránky, FB a kalendář, kde budeme informovat o zrušení omezení a následném pokračování tréninků.

Děkujeme za podporu a pochopení.

Rosu OSU!!

 

https://www.litomerice.cz/aktuality/10052-v-litomericich-zacala-platit-mimoradna-opatreni

!! Státní svátek !!

Ahoj všem aikiďákům a rodičům,

28.10.2019  jsou všechny tréninky ZRUŠENY!!!

800 let založení města Litoměřice- slavnostní defilé

Ahoj Aikiďáci,
město nás pozvalo na oslavu založení města.Konkrétně se jedná o účast na slavnostním defilé. To se bude konat v neděli 15.09., řazení od 13 hod v ul. Dominikánská, následně v 15 hod průvod vyjde Dlouhou ulicí na Mírové náměstí. Proto prosím všechny aikiďáky (děti, junioři i dospělé), přijďte nás podpořit a propagovat náš oddíl široké veřejnosti v Litoměřicích. Půjdeme v kimonech a všichni jsou vítání 🙂
OSU!!

Začínáme 9.9.2019

Ahoj Aikiďáci,

začátek tréninků je v pondělí 9.9.2019 od 18:00 v Kalich aréně a od 19:30 na 8.ZŠ Ladova. Následně ve čtvrtek. Vše zůstává při starém. Všichni instruktoři se na Vás moc těší.

OSU!!

Vánoční Aikido besídka

Dne 28.12.2018

proběhne „Vánoční Aikido besídka“ klubu Isshin Kan Aikido Litoměřice v staročeské hospodě U Kapličky (Pokratice). Všichni jsou vítáni, hlavně vemte sebou své nejdražší protějšky a dobrou náladu.  Zábava zaručena, hudební produkci zajištuje Fífa a Stano :-).  Všichni spolu pomůžeme  prožít krásný večer Fifovi, který se dožil těchto krásných dní a slaví narozeniny. Tímto mu také gratuluji a přeji mnoho stěstí do dalších dní….

Oficiální začátek je v 19:00, ale navrhuji se neoficiálně sejít již  v 17:00 hod (můj návrh).

Osu! Rosu

Členská schůze

Dne 15.11.2018 od 19:30 proběhne členská schůze oddílu Isshin Kan z.s. v bistru Pekařka. Všichni členové by se měli dostavit, není to povinost, ale právo. Proto Vás všechny srdečně zvu.

Osu! Rosu

  • Členská schůze je usnášeníschopná, účastní – li se na jejím hlasování většina členů Spolku s právem hlasovat. K přijetí rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většina přítomných členů. V případě, že se nesejde nadpoloviční většina členů s právem hlasovat do 30 minut od oznámeného zahájení členské schůze, hlasují přítomní členové Spolku s právem hlasovat prostou většinou.
  • Členská schůze zejména volí a odvolává předsedu Spolku a členy kontrolní komise, rozhoduje o změně stanov a o zrušení Spolku likvidací anebo o jeho přeměně.
  • Průběh členské schůze je zapisován. V zápise jsou údaje o datu a místu konání, program jednání, přijatá rozhodnutí a listina přítomných s jejich podpisy. Zápisy jsou v kopii předávány kontrolní komisi.

Adresa: Pekařská 527/16 412 01 Litoměřice

Změna místa pro cvičení dětí pro 09/2018

Ahoj všem,

jelikož nemáme možnost nadále využívat tělocvičnu na 8.ZŠ. Ladova v našem oblíbeném čase 18:00 – 19:00, jsme nuceni tyto téninky dětí přesunout na zimní stadion do Kalich arény.

Čas i dny zustávají stejné, mění se pouze místo.

Tréninky v sezoně 2018/2019 startují 3.9.2018 v 18:00 v Kalich aréně. Sraz ve vestibulu haly v 17:45-17:50, společně s trenérem přechod do doja. Cvičit se začíná přesně v šest.

Dospělí s mládeží začínají v 20:00 na 8.ZŠ.Ladova tak jako dříve.

OSU!!

!! Začínáme trénovat !!

Ahoj všichni aikiďáci,

začátek treninku byl stanoven na 4.9.2017 od 18:00 hodin pro mladežníky a  od 19:00 hodin pro dospělé a studenty.

Malé děti začínají ve čtvrtek 7.9.2017 od 18:00 hodin.

Vše zůstáva tak jak to bylo, nic se nemění. Všechny rádi uvidíme na společném treninku.

OSU!

Rosu