ShiKon Budo Kai ČR – Aikido Litoměřice

pageglare001_cr

Aktuálně

!! Státní svátek !!

Ahoj všem aikiďákům a rodičům,

28.10.2019  jsou všechny tréninky ZRUŠENY!!!

800 let založení města Litoměřice- slavnostní defilé

Ahoj Aikiďáci,
město nás pozvalo na oslavu založení města.Konkrétně se jedná o účast na slavnostním defilé. To se bude konat v neděli 15.09., řazení od 13 hod v ul. Dominikánská, následně v 15 hod průvod vyjde Dlouhou ulicí na Mírové náměstí. Proto prosím všechny aikiďáky (děti, junioři i dospělé), přijďte nás podpořit a propagovat náš oddíl široké veřejnosti v Litoměřicích. Půjdeme v kimonech a všichni jsou vítání 🙂
OSU!!

Začínáme 9.9.2019

Ahoj Aikiďáci,

začátek tréninků je v pondělí 9.9.2019 od 18:00 v Kalich aréně a od 19:30 na 8.ZŠ Ladova. Následně ve čtvrtek. Vše zůstává při starém. Všichni instruktoři se na Vás moc těší.

OSU!!

Vánoční Aikido besídka

Dne 28.12.2018

proběhne „Vánoční Aikido besídka“ klubu Isshin Kan Aikido Litoměřice v staročeské hospodě U Kapličky (Pokratice). Všichni jsou vítáni, hlavně vemte sebou své nejdražší protějšky a dobrou náladu.  Zábava zaručena, hudební produkci zajištuje Fífa a Stano :-).  Všichni spolu pomůžeme  prožít krásný večer Fifovi, který se dožil těchto krásných dní a slaví narozeniny. Tímto mu také gratuluji a přeji mnoho stěstí do dalších dní….

Oficiální začátek je v 19:00, ale navrhuji se neoficiálně sejít již  v 17:00 hod (můj návrh).

Osu! Rosu

Členská schůze

Dne 15.11.2018 od 19:30 proběhne členská schůze oddílu Isshin Kan z.s. v bistru Pekařka. Všichni členové by se měli dostavit, není to povinost, ale právo. Proto Vás všechny srdečně zvu.

Osu! Rosu

  • Členská schůze je usnášeníschopná, účastní – li se na jejím hlasování většina členů Spolku s právem hlasovat. K přijetí rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většina přítomných členů. V případě, že se nesejde nadpoloviční většina členů s právem hlasovat do 30 minut od oznámeného zahájení členské schůze, hlasují přítomní členové Spolku s právem hlasovat prostou většinou.
  • Členská schůze zejména volí a odvolává předsedu Spolku a členy kontrolní komise, rozhoduje o změně stanov a o zrušení Spolku likvidací anebo o jeho přeměně.
  • Průběh členské schůze je zapisován. V zápise jsou údaje o datu a místu konání, program jednání, přijatá rozhodnutí a listina přítomných s jejich podpisy. Zápisy jsou v kopii předávány kontrolní komisi.

Adresa: Pekařská 527/16 412 01 Litoměřice

Změna místa pro cvičení dětí pro 09/2018

Ahoj všem,

jelikož nemáme možnost nadále využívat tělocvičnu na 8.ZŠ. Ladova v našem oblíbeném čase 18:00 – 19:00, jsme nuceni tyto téninky dětí přesunout na zimní stadion do Kalich arény.

Čas i dny zustávají stejné, mění se pouze místo.

Tréninky v sezoně 2018/2019 startují 3.9.2018 v 18:00 v Kalich aréně. Sraz ve vestibulu haly v 17:45-17:50, společně s trenérem přechod do doja. Cvičit se začíná přesně v šest.

Dospělí s mládeží začínají v 20:00 na 8.ZŠ.Ladova tak jako dříve.

OSU!!

!! Začínáme trénovat !!

Ahoj všichni aikiďáci,

začátek treninku byl stanoven na 4.9.2017 od 18:00 hodin pro mladežníky a  od 19:00 hodin pro dospělé a studenty.

Malé děti začínají ve čtvrtek 7.9.2017 od 18:00 hodin.

Vše zůstáva tak jak to bylo, nic se nemění. Všechny rádi uvidíme na společném treninku.

OSU!

Rosu

9.6.2016 18:00 – 20:30 “ Kendo „

Vladimir_Hot9.6.2016 18:00 – 20:30 “ Kendo “
8.ZŠ Ladova Litoměřice

Přijďte nasát mezi aikiďáky atmosféru samurajských válečníků z Japoska.
Pořádáme setkání s p. Hotovcem, který nás provede cestou “ Meče „. Povídat se bude o Japonsku, meči a vše spojíme do ukázek a společného cvičení.
Vitání jsou všichni přátelé našeho aikido klubu, rodiče, děti, babičky, dědečkové…..
Osu! Rosu 🙂

17.12.2015 – trénink dětí

Vážení rodiče,

z důvodu mé nemoci (nachlazení) musím zrušit poslední trénink dětí v tomto roce  dne 17.12.2015. Bouhužel mě nemohou zastoupit kolegové, proto jsem nucen přistoupit k tomuto řešeni. Tréninky začnou znovu 4.1.2016 pro velké děti a malé deti budou mít první trénink 7.1.2016.

Všem přeji krásné Vánoce a bohatého Ježíška.

Rosťa