ShiKon Budo Kai ČR – Aikido Litoměřice

pageglare001_cr

Aktuálně

KALICH ARÉNA OBNOVUJE TRÉNINKY

DĚTI, RODIČE!!!

CVIČENÍ V KALICH ARÉNĚ OPĚT ZAČÍNÁ !!

V pondělí a čtvrtky startujeme cvičení (18.5 a 21.5) – přijděte nejpozději v 17:50 !!

Budeme dodržovat pravidla dle vyhlášky……

Příspěvky za cvičení pro všechny jenž již zaplatili se převádí na druhou polovinu roku 2020!

Těšíme se na setkání !

USNESENÍVLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne30. dubna 2020č. 493o přijetí krizového opatřeníVnávaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda vsouladu sčl.5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky zdůvodu ohrožení zdraví vsouvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla opřijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.Vláda súčinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod.

II.nařizuje, aby

n) následující pravidla:

-omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry svýjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin,

-nelze používat šatny a sprchy,

-vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, svýjimkou organizovaných tréninků v rámci oddělených aktivit a skupin,

-zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek popoužití každým klientem,

-průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,

-zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,

-klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením apocelkovém ukončení cvičení,

-prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny,

-upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor;

OBNOVENÍ TRÉNINKŮ NA 8. ZŠ LADOVA

Vážení přátele,

od 11.5.2020 se obnovují tréninky na 8. Z.Š. Ladova v čase 19:30 – 21:00.

Dětské tréninky se obnoví pozdějí, až se zruší některá omezení
(plán 18.5.2020, po poradě upřesníme) . Během tréninku na ZŠ budeme dodržovat pravidla vyplývající z usnesení vlády.

OSU!

USNESENÍVLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne30. dubna 2020č. 493o přijetí krizového opatřeníVnávaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda vsouladu sčl.5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky zdůvodu ohrožení zdraví vsouvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla opřijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.Vláda súčinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod.

II.nařizuje, aby

n) následující pravidla:

-omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry svýjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin,

-nelze používat šatny a sprchy,

-vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, svýjimkou organizovaných tréninků v rámci oddělených aktivit a skupin,

-zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek popoužití každým klientem,

-průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,

-zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,

-klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením apocelkovém ukončení cvičení,

-prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny,

-upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor;

!!DO ODVOLÁNÍ JSOU ZRUŠENY VŠECHNY TRÉNINKY!!

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, KAMARÁDI,

VZHLEDEM K SITUACI V ČR A V SOUVLADU S USNESENÍM VLÁDY, JSOU DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY VŠECHNY TRÉNINKY AIKIDA V ISSHINKAN  Z.S.

Doufám, že situaci nepodceňujete, chováte se zodpovědně. Přeji Vám všem plné zdraví a mnoho sil do dalších dnů.

OSU!! Rosu

Vláda uvalila Česko do karantény. Podle usnesení karanténa v Česku platí od pondělí 16. 3. do 24. 3. 6:00. Zákaz volného pohybu se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení.

Vyhlášení nouzového stavu

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

 

ZRUŠENÉ DĚTSKÉ TRÉNINKY DO ODVOLÁNÍ!!!

Vzhledm k situaci v ČR a MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ VLÁDY ZE DNE 10. 3. 2020 jsou z preventivních důvodu zrušeny v šechny tréninky v Kalich aréně do odvolání.

Sledujte naše stránky, FB a kalendář, kde budeme informovat o zrušení omezení a následném pokračování tréninků.

Děkujeme za podporu a pochopení.

Rosu OSU!!

 

https://www.litomerice.cz/aktuality/10052-v-litomericich-zacala-platit-mimoradna-opatreni

!! Státní svátek !!

Ahoj všem aikiďákům a rodičům,

28.10.2019  jsou všechny tréninky ZRUŠENY!!!

800 let založení města Litoměřice- slavnostní defilé

Ahoj Aikiďáci,
město nás pozvalo na oslavu založení města.Konkrétně se jedná o účast na slavnostním defilé. To se bude konat v neděli 15.09., řazení od 13 hod v ul. Dominikánská, následně v 15 hod průvod vyjde Dlouhou ulicí na Mírové náměstí. Proto prosím všechny aikiďáky (děti, junioři i dospělé), přijďte nás podpořit a propagovat náš oddíl široké veřejnosti v Litoměřicích. Půjdeme v kimonech a všichni jsou vítání 🙂
OSU!!

Začínáme 9.9.2019

Ahoj Aikiďáci,

začátek tréninků je v pondělí 9.9.2019 od 18:00 v Kalich aréně a od 19:30 na 8.ZŠ Ladova. Následně ve čtvrtek. Vše zůstává při starém. Všichni instruktoři se na Vás moc těší.

OSU!!

Vánoční Aikido besídka

Dne 28.12.2018

proběhne „Vánoční Aikido besídka“ klubu Isshin Kan Aikido Litoměřice v staročeské hospodě U Kapličky (Pokratice). Všichni jsou vítáni, hlavně vemte sebou své nejdražší protějšky a dobrou náladu.  Zábava zaručena, hudební produkci zajištuje Fífa a Stano :-).  Všichni spolu pomůžeme  prožít krásný večer Fifovi, který se dožil těchto krásných dní a slaví narozeniny. Tímto mu také gratuluji a přeji mnoho stěstí do dalších dní….

Oficiální začátek je v 19:00, ale navrhuji se neoficiálně sejít již  v 17:00 hod (můj návrh).

Osu! Rosu

Členská schůze

Dne 15.11.2018 od 19:30 proběhne členská schůze oddílu Isshin Kan z.s. v bistru Pekařka. Všichni členové by se měli dostavit, není to povinost, ale právo. Proto Vás všechny srdečně zvu.

Osu! Rosu

  • Členská schůze je usnášeníschopná, účastní – li se na jejím hlasování většina členů Spolku s právem hlasovat. K přijetí rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většina přítomných členů. V případě, že se nesejde nadpoloviční většina členů s právem hlasovat do 30 minut od oznámeného zahájení členské schůze, hlasují přítomní členové Spolku s právem hlasovat prostou většinou.
  • Členská schůze zejména volí a odvolává předsedu Spolku a členy kontrolní komise, rozhoduje o změně stanov a o zrušení Spolku likvidací anebo o jeho přeměně.
  • Průběh členské schůze je zapisován. V zápise jsou údaje o datu a místu konání, program jednání, přijatá rozhodnutí a listina přítomných s jejich podpisy. Zápisy jsou v kopii předávány kontrolní komisi.

Adresa: Pekařská 527/16 412 01 Litoměřice